Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Descărcați VOLUMUL DE REZUMARE de AICI.

 

Rezumatul lucrării poate fi trimis folosind aplicația on-line sau la adresa de mail roxana.lazar@palomatours.com până la data de 18.10.2019

 Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

  • maxim 400 de cuvinte;
  • redactat în limba română și în limba engleză;
  • fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat
  • redactare cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă: 

  • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol;
  • numele autorilor, respectând ordinea prenume și apoi nume, și titlurile profesionale/universitare, precum și afilierea instituțională, atât a primului autor, cât și a coautorilor și adresa de corespondență/e-mail;
  • după lista autorilor și afilierea lor se va lăsa un rând liber;
  • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
  • rezumatul propriu-zis, după următoarea structură: scop și obiective, fundamentare conceptual-teoretică, design metodologic, rezultate și dovezi, concluzii generale și recomandări aplicative;
Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 24.10.2019, ora 23:59!